Å utstyre bransjen med de rette dressinger kan noen ganger være vanskelig. Det er risiko på arbeidsplassen som vil legge grunnlaget for materialet som skal utruste med, og hvor den skal sitte. Bortsett fra valg av utstyr må også huske på at alle ansatte kjenner rutinene i en ulykke, hvordan de skal opptre, der materialet er, og kanskje hva materialet skal brukes.

Er det en ulykke som syre skal ögonsköljen nærmeste arbeidsplassen være utstyrt for denne type ulykke. Å sikre fremgangsmåter for hvordan man skal opptre i tilfelle av ulykker skjer fortrinnsvis med trening i HLR og førstehjelp.

Ved hver arbeidsplass kan sjekke om maskinen eller arbeidsplass har risiko:

sår
øyeskade
Burns
klemskader
Når du er klar over hva slags fare for skader som eksisterer, kan du komme opp med den type utstyr som er best egnet for denne maskinen eller arbeidsplass.

SafeAid har omfattende kunnskap når det gjelder å vurdere risiko og velge hvilket materiale skal sitte. Vi hjelper våre kunder med rådgivning om hvilke typer materialer som er tilgjengelige for å velge for de ulike arbeidsplassene.