I ingeniørmiljø, er det viktig å velge materiale som er beskyttet mot støv og skitt. Materialvalget bør gjøres med forretningsrisikoer som basis.

I ingeniørmiljø er den generelle risikoen for alle skader grupper, kutt, øyeskader, brannskader og klemskader. Størrelsen på verksted kan være svært viktig for det materialet som skal sitte der. Er det en liten butikk kan være nok velutstyrt dressing kabinett som har materiale til å behandle alle skader grupper. Man må derfor sørge for at det er en øyeskylling på de stedene som krever det, lastebil lasting områder, kjemikalie- eller oljeterminaler.

Er det en stor butikk, så kan det være bedre å spre materialet. Er det et sted hvor sveisearbeidet er gjort, og at det er størst risiko for forbrenning, kan du brenne materialet plassert der. Hver stasjon er utstyrt ord etter at stasjonen / arbeidsplass farer.

Kunnskap er svært viktig og få et førstehjelpskurs som er spesielt fokusert på risikoen i ingeniørmiljøet er alltid å foretrekke fremfor en generell førstehjelpskurs.