SafeAid AB är nu medlem i BFHS där vi aktivt försöker driva marknaden för att fler ska överleva ett plötsligt hjärtstopp. BFHS har som syfte att samla branschen i ett gemensamt, oberoende forum för att leda opinion.

BFHS arbetar för att:

  • Öka förståelsen mellan myndigheter, brukare och forskningsmiljön.
  • Säkerställa en god affärsmässig etik och moral inom branschen.
  • Marknadsföringslagar och andra applicerbara lagar och regler efterföljs.

hem_main